Personen- en hygiënesluizen

In de top van de voedingsmiddelenindustrie en farmacie worden hoge eisen gesteld aan de inrichting van productielocaties en het letterlijk buiten sluiten van risico's. Bij kwetsbare producten en producten met een kwetsbare doelgroep zijn deze eisen zeer hoog en is het borgen van de menselijke maat hierin doorslaggevend. De overgangen van niet-productiezones, naar high-care ruimtes bepalen uiteindelijk in hoeverre eventuele besmetting van proces en product voorkomen kunnen worden. Hygiënesluizen en personensluizen zijn de oplossing.

Een systeem is zo sterk als zijn zwakste schakel. Dus wanneer de toegang tot een zone en de
overgangen van een lagere naar de hogere zone goed uitgevoerd en daadwerkelijk geborgd dient te
worden, kan Wisdom Parts dat realiseren.

Doel hygiënesluis

Een voorziening waarin een persoon zich voorbereidt op de toegang tot een andere hygiëne zone. Deze ruimte, of voorziening dient aan een aantal uitgangspunten te voldoen, waaronder mogelijk en onder andere, een fysieke barrière tussen een lagere en hogere zone d.m.v. een in- en uitgaande deur, bij voorkeur met interlock systeem.

Aanbevelingen uitvoering

Daarnaast zijn er nog diverse aanbevelingen te doen ten aanzien van instructies, autorisatie en identificatie en visualisatie om het uiteindelijke doel van de sluis en van het bedrijf te verduidelijken en ondersteunen.

Wisdomparts biedt complete oplossingen voor de realisatie en inrichting van personen- en hygiënesluizen, door integratie van automatisering en hygiënetechniek in onze deuren en kozijnen en samenwerking met vaste partners uit de industrie.

  • handmatige 2- en 3-deurs sluizen met interlock
  • contactloze 2- en 3-deurs sluizen met interlock
  • stand-alone automatisering
  • geborgde hygiëne