Van bouwput tot high-care productieruimte

advies - budget - ontwerp - realisatie

Wisdom Parts levert de juiste ingang, door middel van fysieke barrières zoals deuren en tourniquets. De koppeling van fysieke barrières aan automatisering zorgt daarbij voor soepel lopend processen, tevreden personeel, geborgde condities en hygiëne.

Ons aanbod bestaat dan ook uit;

- industriële deuren, ramen, draaipoortjes en andere fysieke barrières
- hygiënesluizen, met voorwaardelijke vergrendeling en mogelijkheden voor hygiënische (be)handelingen
- automatisering van deuren en handelingen, voor gemak en controle

Wisdom Parts adviseert vanaf papier, of in uw bestaande situatie en voorziet in praktisch advies, gekoppeld aan besteksomschrijvingen, aandragen van alternatieven en bijbehorende budgettering. In de werkvoorbereidingsfase, worden maatvoering en detaillering definitief uitgewerkt (2/3D), als basis voor productie, montage en onderhoud in de gebruiksfase. Niet alleen de eerste investering is van belang, ook levensduur en total costs of ownership worden in beeld gebracht.